Categoría
Delineación
Info

– Delineación de planos de instalacións de telecomunicacións para vivenda unifamiliar en A Coruña, para o cliente Bang & Olufsen.

– O software utilizado para o proxecto foi Autocad e Photoshop.